Република България
  • English (United Kingdom)

С лице към хората     Всеки потребител на административна услуга, предоставяна от Областната администрация има възможност да изрази своето мнение, предложение, да подаде предложение, сигнал, жалба относно административното обслужване. Това може да направи по следните начини:

     1. По пощата на адрес: гр. Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
     2. Лично, на същия адрес,  в центъра за административно обслужване;
     3. На интернет страницата на администрацията: www.bl.government.bg;
     4. По електронна поща: Delovodstvo(at)bl.government.bg;
     5. По телефона: 0800 11 073 – "зелен телефон"  (телефонът е безплатен за гражданите).

     По всички писмено подадени предложения, сигнали, молби, жалби Областната администрация се произнася в сроковете, регламентирани в Административно-процесуалния кодекс, Закона за администрацията, съобразно конкретния случай.
     Подадените до нашата администрация предложения, сигнали, жалби се обобщават и докладват ежемесечно на Главния секретар, като се правят и конкретни предложения на тяхна база. Резултатите от техния анализа се огласяват чрез различни канали.
     На анонимно подадени предложения, сигнали, жалби и др. Областна администрация Благоевград не може да отговори.