Република България
  • English (United Kingdom)
Начало РСР на ЮЗР Заседание на РСР на ЮЗР на 26-27.01.2017 г. в Боровец

Заседание на РСР на ЮЗР на 26-27.01.2017 г. в Боровец

В периода 26-27 януари в Боровец се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува Протокола от заседанието и материалите към него: