РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 
 goced 
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
 ул. "Царица Йоана" № 2
гр. Гоце Делчев, 2900
Телефони за контакт:
+359 (751) 600 60; 600 64
факс: +359 (751) 600 66
www.gotsedelchev.bg
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 


ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  - МОСТ МЕЖДУ МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

Местоположение

Община Гоце Делчев (316 кв. км; 32 136 ж.) обхваща част от живописната долина на река Места, Гоцеделчевската котловина и югоизточните части на Пирин планина. Включва общинския център град Гоце Делчев и 10 села. Граничи с общините Банско, Гърмен, Хаджидимово и Сандански. Релефът и е планински и котловинен. Климатът е преходносредиземноморски, по високите части на Пирин – планински. Горският фонд е богат на иглолистни, широколистни гори и естествени пасища.
В обхвата на територията и влизат най-югоизточните части от Национален парк “Пирин” 1823,4 ха, включен в Списъка на Световното природно наследство на ЮНЕСКО; резерватът “Ореляк” (850 ха), обявен с цел да се запазят редките за страната еталони от първични, характерни за Среден и Южен Пирин букови гори; природните забележителности “Купена” и “Пиростията”, “Водопад – Туфча” и множество вековни дървета. Общината е  богата и на води. През нея текат река Места и десните и притоци Туфча, Неврокопска и Каменица. На нейна територия се намират високопланинските Пирински езера (Брезнишки и Корнишки), много изкуствени водоеми и минерални извори (Баничански, Мусомищки, в м. “Топлика”). Разнообразието на флората и фауната включва много редки, защитени и ендемитни видове, както и богатство от лечебни растения, гъби и горски плодове, птици и бозайници.
Административен, стопански и културен център на общината е град Гоце Делчев (до 1950 г. – Неврокоп). Градът е разположен в северозападната част на котловината, в югоизточното подножие на Пирин. Намира се на 103 км югоизточно от Благоевград. Редовни автобусни линии го свързват с областния център, със София, Петрич, Пазарджик и Пловдив и със селата от района, а шосе през седловината Попови ливади – със селищата по долината на река Струма.
Град Гоце Делчев е център на Неврокопската митрополия и на Районното мюфтийство. В него са Районният съд, Районна прокуратура, Дирекция  “Бюро по труда”, “Търговско-промишлена палата” и Районна болница, които обслужват и общините Гърмен, Хаджидимово и Сатовча.

История

Градът  и районът имат древна история. Открити са многобройни останки от античнии късноантични селища. Неврокоп е възникнал на 7 км от  Никополис ад Нестум (I – VI в.) - най-значителният град между Струма и Средна Места през римската и ранновизантийската епоха. В  местността “ Момина клисура” са открити   останки от крепост и селище от XII – XIV в. Под името Неврокоп селището се споменава в османските регистри от втората половина на XV в. Евлия Челеби го описва като “бял и хубав” с много ханове, училища, красиви къщи и чешми, църкви и джамии. През XIX в. наред със земеделието, животновъдството, бубарството и пчеларството силно се развиват и занаятите звънчарство, златарство, абаджийство, кожухарство, грънчарство, бакърджийство и др. В града имало над 590 дюкяна. Неврокоп се превръща в огнище на църковно-просветните и националноосвободителните борби на българите. През 1894 г. става седалище на Неврокопската епархия . Градът е присъединен към свободна България на 19 октомври 1912 г. В следващите драматични години Неврокопско дава убежище на хиляди бежанци, прокудени от домовете си в Сярско и Драмско.
Представа за богатото историческо минало и културно наследство на града и района дава историческият музей в Гоце Делчев, разположен в къща-паметник на културата с национално значение. Паметници на културата са и църквите “Свети архангел Михаил” (1811 г.) и “Успение Богородично” (1865 г.). Образци на традиционната възрожденска архитектура са запазени и в  селата Делчево, Добротино и Мусомище. Възможност за докосване до фолклорното и етнографско богатство на района предоставят честванията на всички  големи християнски празници, традиционните събори на селата, концертите на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци и на народната певица Николина Чакърдъкова с Неврокопския танцов ансамбъл.

Икономика

Икономиката на Община Гоце Делчев се  развива стабилно. Природните условия благоприятстват развитието на селското стопанство. Отглеждат се основно тютюн, картофи, зеленчуци, технически култури. Броят на регистрираните земеделски фирми и частните селскостопански производители расте.
През последните години ръстът на частната бизнес инициатива е сред най-високите в България, а нивото на безработица под средното за страната. Над 90%  от фирмите  са малки и средни предприятия в сферата на търговията и услугите, на преработващата промишленост и на туризма. Расте броят на фирмите с чуждо участие. Общината създава благоприятни условия и се стреми да привлича повече външни инвестиции. От години работи за насърчаване на трансграничното сътрудничество с Република Гърция като учредител на Еврорегиона “Места – Нестос” и активен партньор на гръцки общини от областите Драма и Кавала. В Гоце Делчев е базирана редакцията на регионалния вестник “Хроника”, който се издава на български и гръцки език. С откриването на новия граничен контролно-пропускателен пункт  Илинден – Ексохи  и пътя Гоце Делчев – Драма – Кавала икономическите връзки и перспективи се разширяват.
Община Гоце Делчев  има богат опит в подготовката и реализирането на проекти и програми, финансирани от Британски Ноу Хау Фонд, Японското правителство, Делегацията на Европейската комисия в България, програмите ФАР, “Красива България”, “Младеж” и EXTRA LARGE. Редица реализирани проекти са посветени на възраждането, развитието и популяризирането на традиционните занаяти, както и на стимулирането на алтернативни форми на туризма. Активен партньор на общината в иниацивите за икономическо развитие е създаденият през 1998 г. по Програма за развитие на ООН Бизнес инкубатор – Гоце Делчев.

Туризъм

От значение за местната икономика е и туризмът с  всичките му разновидности. Предпоставка за развитието му в общината са Национален парк “Пирин” с прекрасната природа и добре уредена мрежа от туристически маршрути, курортната местност Попови ливади и с. Делчево, които предлагат чудесни условия за почивка. Туристическата посещаемост в Гоце Делчев е обвързана и с предлагането в съседните общини – селата Ковачевица и Лещен и Огняновските минерални бани в Гърменска и с. Долен в Сатовчанска община.
Градът предлага удобствата на множество луксозни хотели, ресторанти и заведения с приятна обстановка и добра кухня. Актуална информация за тях може да се получи в туристическия информационен център.

С паметта за богатото историческо минало, с добрите традиции и съхраненото културно наследство, с динамиката на градивното си настояще Община Гоце Делчев е истински мост между миналото и бъдещето.