РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие Посещения
Годишен доклад за удовлетвореност на потребителите за 2020 г. Посещения: 705
Доклад от анкетно проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги през 2020 г. Посещения: 1466
Доклад за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2019 г. на база анкетно проучване Посещения: 2268
Анализ на резултатите от анкетата за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2018 г. Посещения: 3139
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2017 год. Посещения: 2906
Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2016 г. Посещения: 2599
Анализ от анкетно проучване в териториалните структури за потенциалните възможности за прояви на корупция Посещения: 2175
Годишен доклад за Областна администрация Благоевград за 2016 г. Посещения: 2622
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2016 г. Посещения: 2905
Годишен мониторингов доклад за интеграцията - 2015 г. Посещения: 2884