РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие Автор
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2015 г. Написана от Super User
Анализ от анкетно проучване за потенциалните възможности за прояви на корупция Написана от Super User
Анализ на дейността на читалищата от Благоевградска област за 2014 Написана от Super User
Окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-2013 Написана от Super User
Доклад за Областна администрация Благоевград за 2014 г. Написана от Super User
Годишен мониторингов доклад за 2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград Написана от Super User
Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г. Написана от Super User
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2014 Написана от Super User
Годишен мониторинг на стратегията за развитие на социалните услуги Написана от Super User
Анализ на административното обслужване за 2013 г. Написана от Super User