РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие Публикуване
Годишен доклад за удовлетвореност на потребителите за 2020 г. 01 April 2021
Доклад от анкетно проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги през 2020 г. 25 February 2021
Доклад за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2019 г. на база анкетно проучване 15 January 2020
Анализ на резултатите от анкетата за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2018 г. 17 December 2018
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2017 год. 27 December 2017
Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2016 г. 27 December 2017
Анализ от анкетно проучване в териториалните структури за потенциалните възможности за прояви на корупция 27 December 2017
Годишен доклад за Областна администрация Благоевград за 2016 г. 27 December 2017
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2016 г. 27 December 2017
Годишен мониторингов доклад за интеграцията - 2015 г. 27 December 2017