РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2019 г.
Отчети за изпълнението на програми по енергийна ефективност и за управление на потреблението на енергия - отчетен период 2019
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2018
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2017
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2016 г.
Отчет на административен контрол върху решенията на ОбС за първо полугодие на 2016 г.
Отчет за дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 2015
Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта за 2015 г.
Годишен отчет на върнатите и оспорени решения на общинските съвети за 2015
Отчет за изпълнението на целите за 2015 г.