РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Кариери

Протокол - резултати от теста от конкурса за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС

Протокол № 2 от 12.01.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № ОА-ЧР-255/18.12.2020 г. за провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС.

Виж протокол

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС

Протокол №1 от 22.12.2020 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.

Виж протокола

Обява за конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 4, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВЯМ КОНКУРС:

І. За длъжността:
Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация – Благоевград.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
- Образование – Висше;
- Образователно – професионален бакалавър;
- Минимален ранг – V младши;
- Минимален професионален опит – не се изисква.
С предимство са кандидатите завършили Висше „Право“ с придобита юридическа правоспособност;

Прочети още...

Кариери Menu

Кариери Menu