РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 
 gerb kresna 
ОБЩИНА КРЕСНА
ул. "Македония" № 96
гр. Кресна, 2840
Телефони за контакт:
07433 23 60
 факс: 07433 23 38
http://kresna.cbbbg.com/
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 


Местоположение

Община Кресна /341 кв. км, 5948 ж./ включва град Кресна и 8 села. Обхваща част от долината на река Струма с Кресненския пролом и части от западните разклонения на Северен Пирин и Североизточните склонове на Малешевска планина. Граничи с общините Симитли, Разлог, Банско, Струмяни и с Р. Македония. Релефът и  е планински, хълмист и долинен. Климатът е преходносредиземноморски, в по-високите части – планински. През територията на общината тече река Струма, която приема тук и притоците си – Влахинска  река, Ощавска и Брезнишка река. В землищата на селата Д. Градешница, Ощава, Стара Кресна, Горна Брезница и Влахи бликат много топли минерални извори.
Горският фонд е богат – предимно иглолистни гори в Пирин и широколистни – в Малешевска планина, които заемат около 70% от територията на общината. В южната част на Кресненския пролом/25 км/  се намира резерватът “Тисата”, който съхранява най-голямото естествено находище на дървовидна хвойна в Европа. В него се срещат и характерните за района субсредиземноморски и средиземноморски растителни видове – космат дъб, грипа, червена хвойна, драка, храстова зайчина и др.; балкански и български ендемити; белоцветен дебелец, тракийска власатка; редкият вид широколистен мразовец и мн. др.
Поразително е богатството и на животинския свят в него – насекоми, земноводни, влечуги, бозайници и най-вече птици. През Кресненския пролом минава и така нареченият Аристотелов път за миграция на птиците и тук гнездят над 100 вида. Установените в резервата орел-змияр, бухал, ивичест и леопардов смок, котешка змия, змия червейница и др. са включени в “Червена книга на Р. България”/т. 2. 1985 г./
Град Кресна /4588 ж./ е административен, стопански и културен център на общината. Разположен е в южната част на Кресненския пролом, по двата бряга на река Струма, на 42 км южно от Благоевград и на 23 км северозападно от град Сандански. През него минават международният път Е-79 и железопътната линия София – Кулата – Атина. Североизточно от града като гигантско разгърнато ветрило се издигат пясъчните сипеи “Мело”.

Забележителности

Северно от Кресна се намират паметникът на неизвестен четник и мемориалът на загиналите в Кресненско-Разложкото въстание. В памет на загиналите в Балканската и Междусъюзническата война признателното население е издигнало храм-паметник-костница “Св. Иван Рилски”. В центъра на града е издигнат бюст-паметник на Димитър Попгеоргиев . деец  на националноосвободителното движение, църковен и просветен деец, един от организаторите и главен ръководител на Кресненско-Разложкото въстание.
Кресна е малък, но уютен град, който непрекъснато се обновява. В близост до него има много привлекателни природни обекти и забележителности – живописният Кресненски пролом с крайпътните мотели и ресторанти, резерватът “Тисата”, защитената местност “Моравска”/184,3 ха/ в  Малешевската планина – второто по големина находище на дървовидна хвойна и реликтна средиземноморска растителнаст, обезлюденото село Моравска с вековните летни дъбове, вековната чинарова гора на 2 км югоизточно,  по пътя за с. Сливница.
На 18 км югоизточно от града в Пирин планина е изключително красивата курортна местност “Сини връх”, удобна и като изходен пункт за туристически маршрути из планината.
Край Кресна и селата от общината са регистрирани и много археологически обекти: останки от антични селища – в западния край на града и североизточно от него; останки от римски път по долината на Струма, който свързвал Егейското крайбрежие с Придунавието; развалини от средновековна църква в м. “Църквището” и много др.
Село Долна Градешница/5 км южно от град Кресна е известно с лековитите си минерални извори. На 2 км североизточно от селото бликат 11 минерални извора с температура на водата 48° -68° С. Край тях са изградени ведомствена почивна станция с 2 закрити и 1 открит плувен басейн, балнеолечебница и калолечебница.
С. Горна Брезница се намира на 4 км северозападно от Кресна. Разположено е живописно в Малешевската планина. Край него са защитените местности “Буйна” и “Кучкарника” с естествени находища на вековни, над 300-годишни чинари.

Икономика

Икономическото развитие на община Кресна  е благоприятно повлияно от топлия климат, богатия горски фонд, международния път Е-79 и  наличието на мрамор в района. Селското стопанство е специализирано в лозарство, оранжерийно и ранно зеленчукопроизводство, тютюнопроизводство. Горите заемат около 70% от територията на общината и имат важно значение не само за дърводобива и дървопреработването, но и за развитие на туризма, билкарство и гъбарство, ловен туризъм и не на последно място – за развитието на животновъдството.
Промишленото производство е застъпено от две предприятия за обработка на мрамор, едно за добив и обработка на натурални камъни и редица шивашки цехове.
Най-голямото предприятие в общината - АД”Енергоремонт-Кресна” вече има клиенти не само в страната, а и в Германия, Сърбия, Черна гора, Македония, Израел и Белгия.

Международният път Е-79 е предпоставка за доброто развитие на търговията. Край него са открити множество уютни крайпътни ресторанти и заведения за хранене, магазини и мотели.