РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 2 Областна администрация Благоевград посрещна своите „Мениджъри за един ден“
 • 3 Областният управител насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Благоевград
 • 4 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 5 Стартира изплащането на помощите във връзка с Африканската чума по свинете. Приемат се мерки с цел предотвратяване на разпространението на Африканската чума по свинете.
 • 6 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 7 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 8 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 9 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 10 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 11 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 12 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 13 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 14 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 15 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 16 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02ds03an04si05ld06py

pos

IISDA-logo2

 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Приложение №2. Декларация за съгласие за обработване на личните данни

В изпълнение на принципа за законосъобразност Областна администрация Благоевград обработва лични данни само при наличие на основание за обработката.
1. Областна администрация Благоевград събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за изпълнение на определено правно задължение(по правило дейността на Областна администрация Благоевград е правно регламентирана).
2. Когато са необходими за осъществяване на правата и задълженията ѝ като държавна администрация, работодател, доставчик на услуги и контрагент при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство:
2.1 За администриране на отношенията с потребители на Областна администрация Благоевград за предоставяне на услуги;
2.2. Във връзка с подаваните от гражданите заявления, молби, жалби, предложения, сигнали по Административнопроцесуалния кодекс и други, които Областна администрация Благоевград е оправомощена да извършва в рамките на своите компетенции;
2.3. За управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Областна администрация Благоевград в качеството ѝ на работодател;
3. Когато обработването е необходимо, за сключване на договор (предприемане на стъпки за сключване на договор по молба на субекта на данните) или за изпълнението на вече сключен договор:
3.1. За сключване и изпълнение на договори с доставчици за предоставяне на услуги на Областна администрация Благоевград;
3.2. За сключване на договори по реда на Закона за държавната собственост, както и за други цели, свързани с управлението и разпореждането с държавната собственост;
4. За сигурност и защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.
5. Когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Когато за обработването на лични данни не е налице някое от основанията от изброените, личните данни на физическите лица се обработват, след като бъде получено тяхното информирано съгласие за това.

Приложение №2. Декларация за съгласие за обработване на личните данни изтегли

Home Menu