РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заповед
№ ОА-АК-66,
Благоевград, 26.03.2019 г.
Областният управител определи за пожароопасен сезон периода от 01.04.2019 до 30.11.2019 г., в горските територии на област Благоевград.  Наредени са мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на областта.
Заповед ОА-АК-66/26.03.2019 г.


Заповед
№ ОА-АК-49,
Благоевград, 09.02.2017 г.
Областният управител определи за пожароопасен сезон периода от 13.02.2017 до 31.12.2017 г., в горските територии на област Благоевград.  Наредени са мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на областта.
Заповед ОА-АК-49/09.02.2017 г.

Заповед
№ ОА-РР-143,
Благоевград, 07.04.2016 г.
на областния управител за предотвратяване на проникването и разпространението на Заразен нодуларен дерматит на територията на областта във връзка с констатирани огнища в префектура Серес, Република Гърция. ОА-РР-153 от 07.04.2016 г.

Заповед
ОА-РК-113 от 13.03.2016 г.

Забрана на тютюнопушенето в цялата административна сграда - високо тяло, ниско тяло, партерен етаж, находяща се на пл. "Георги Измирлиев" № 9, Благоевград
пълен текст: Заповед ОА-РК-113/2016 г.

 

 

ЗАПОВЕД
№ ОА-АДМ-40 Благоевград, 29.01.2015 г.

Със Заповед ОА-АДМ-40 от 29.01.2016 г. областният управител определи за пожароопасен сезон, в горските територии на област Благоевград, периода от 01.02.2016 до 30.11.2016 г. Наредени са мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на областта.
Заповед ОА-АДМ-40/29.01.2016 г.

 

ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-1065
Благоевград, 27.11.2015 г.
на областния управител във връзка с очаквани значителни валежи на територията на областта за предприемане на незабавни мерки за осигуряване на проводимостта на критичните участъци на речните корита, укрепване на защитни съоръжения, наблюдение на участъците от пътната инфраструктура, при които има вероятност за свличане на земни маси и други превантивни действия.
ОА-РР-1065 от 27.11.2015 г.

 

ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-546
Благоевград, 10.07.2015 г.
на областния управител за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит на територията на област Благоевград. ОА-РР-546 от 10.07.2015 г.
 
ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-301
Благоевград, 04.03.2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, чл. 6, ал. 4 от Вътрешните правила за студентски стажове в Областна администрация Благоевград областният управител издаде заповед ОА-РК-489 от 15.06.2015 г. за определяне на координатори за подготовката и организиране на студентските стажове.

ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-301
Благоевград, 04.03.2015 г.
На основание чл. 137, ал. 1 от Закона за горите за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на Област Благоевград областният управител издаде заповед
за определяне периода от 01.03.2015 до 30.10.2015 г. за пожароопасен сезон в горските територии на област Благоевград
ОА-РР-301/04.03.2015 г.