РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, Областна администрация Благоевград публикува:

Списък на издадените актове в изпълнение правомощията на областния управител

за период 01.01.2021-31.01.2021 г.:

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител


за период 01.11.2020-31.12.2020 г.:

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период 01.07.2020-31.10.2020 г.:

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период 01.04.2020-30.06.2020 г.:

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период 01.01.2020-31.03.2020 г.:

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител


за период: 01.10.2019-31.12.2019 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период 01.07.2019-30.09.2019 г.:

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период 01.04.2019-30.06.2019 г.:

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.01.2019-29.03.2019 г.


Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.07.2018-31.12.2018 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

 за период: 01.04.2018-30.06.2018 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

 за период: 01.01.2018-31.03.2018 г.


Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.10.2017-31.12.2017 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.07.2017-30.09.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.04.2017-30.06.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.01.2017-30.03.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител 


Уведомления за откриване на производства по издаването на общ административен акт


Уведомява, че във връзка с появата на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни  се проведе заседание на Областната епизоотична комисия на 09 юли 2015 г.

ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-546
Благоевград, 10.07.2015 г.
на областния управител за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит на територията на област Благоевград. ОА-РР-546 от 10.07.2015 г.