РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, Областна администрация Благоевград публикува:

Списък на издадените актове в изпълнение правомощията на областния управител

 

за период: 01.07.2017-30.09.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.04.2017-30.06.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.01.2017-30.03.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 25.06.2016-30.12.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 23.05.2016-24.06.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 21.04.2016-22.05.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 19.03.2016-20.04.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител
    
за период: 21.02.2016-18.03.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.01.2016-20.02.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител


Уведомления за откриване на производства по издаването на общ административен акт


Уведомява, че във връзка с появата на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни  се проведе заседание на Областната епизоотична комисия на 09 юли 2015 г.

ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-546
Благоевград, 10.07.2015 г.
на областния управител за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит на територията на област Благоевград. ОА-РР-546 от 10.07.2015 г.