РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

ДЕКЛАРАЦИИ

Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Главен счетоводител  Александър Динчев Б-112-3/29.04.2020; Б-112-3(1)/29.04.2020  т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Росица Каменарска
Б-33-3/26.03.2020; Б-33-3(1)/26.03.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен юрисконсулт  София Костова
Б-86-1/10.03.2020; Б-86-1(1)/10.03.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Стоян Терзийски Б-124-7/15.05.2020; Б-124-7(1)/15.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Снегинка Бенгюзова
Б-11-5/10.04.2020; Б-11-5(1)/10.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Магдалена Кирова Б-126-3/30.04.2020; Б-126-3(1)/30.04.2020т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Роза Филипова Б-34-4/04.05.2020; Б-34-4(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Младши специалист  Ана Вангелова Б-170-7/04.05.2019; Б-170-7(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Спаска Величкова Б-164-3/07.04.2020; Б-164-3(1)/07.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Юрисконсулт  Евелина Андонова Б-166-1/13.05.2020; Б-166-1(1)/13.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Младши специалист Михаела Динева-Марчева Б-88-4/12.05.2020; Б-88-4(1)/12.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
     
     
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС  инж. Стилияна Ерделска
ал.1, т.1  ; по т. 1 и 2 - подадени пред Комисията
 Главен експерт  Ивайло Василев
Б-23-7/13.04.2020; Б-23-7(1)/13.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт Марио Харизанов
Б-215-3/27.04.2020; Б-215-3(1)/27.04.2020
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова Б-106-2/13.04.2020; Б-106-2(1)/13.04.2020 т. 2 -част 1 и 2
 Главен експерт  Екатерина Ръткова
Б-29-2/06.04.2019; Б-29-2(1)/06.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Миглена Бачева Б-123-2/14.05.2020; Б-123-2(1)/14.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Димитър Стоицов
Б-30-4/06.04.2020; Б-30-4(1)/06.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Красимира Крумова Б-47-4/14.05.2020; Б-47-4(1)/14.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт инж. Красимир Кулев Б-216-3/05.05.2020; Б-216-3(1)/05.05.2020;
 Старши експерт  Васил Рашков
Б-116-9/12.05.2020; Б-116-9(1)/12.05.2020т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Искра Христова
Б-74-7/30.04.2020; Б-74-7(1)/30.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Благовеска Александрова Б-115-2/28.04.2020; Б-115-2(1)/28.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Мирослав Стойчев Б-128-9/08.05.2020; Б-128-9(1)/08.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Младши експерт  Венчо Олев Б-206-8/09.04.2020; Б-206-8(1)/09.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт  Веска Михалчева Б-219-8/04.05.2020; Б-219-8(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен специалист   Ана Жарова
Б-208-8/28.04.2020; Б-208-8(1)/28.04.2020 т.2 - част 1 и 2
 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Политически кабинет
    по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от ЗПРКИ  
 Областен управител
 Бисер Михайлов
Подадена пред Министерския съвет
 
 Зам. областен управител
 Антоанета Янчева
Подадена пред Министерския съвет
 
 Зам. областен управител
 Иван Стоянов
Подадена пред Министерския съвет
 
 Главен секретар
 Ася Велкова
 чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2- pdf; чл. 12 т. 4 pdf; чл. 12 т. 4 pdf  
Администрация
 
     
Обща администрация
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 
 
по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от ЗПРКИ  по чл. 35 от ЗПКОНПИ
 Главен счетоводител  Александър Динчев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт
 Росица Каменарска
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf; чл. 12 т. 4 pdf
 
 Юрисконсулт
 София Костова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Старши експерт  Стоян Терзийски чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен специалист
 Снегинка Бенгюзова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен специалист  Магдалена Кирова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши специалист  Роза Филипова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши специалист  Ана Вангелова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши специалист  Спаска Величкова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Юрисконсулт  Евелина Николова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши специалист  Ана Жарова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
       
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС
 инж. Стилияна Ерделска
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
чл. 35, ал. 1, т. 1 pdf
 Главен експерт
 Ивайло Василев
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт
 Наталия Гошева
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт
 Екатерина Ръткова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  Миглена Бачева чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт
 Димитър Стоицов
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  Красимира Крумова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши експерт
 Васил Рашков
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Старши експерт  Благовеска Александрова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши експерт  Мирослав Стойчев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши експерт  Александър Стойчев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши експерт  Венчо Олев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши експерт  Силвия Алексова  чл. 35, ал. 1, т. 1 pdf
 Главен специалист
 Цветелина Цонкова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Старши специалист
 Искра Христова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
 
Последна промяна от Петък, 06 юли 2018г. 11:15ч.