РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие
РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г.
Стратегически план на Областна администрация Благоевград 2017-2020
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 г. област Благоевград
Годишен мониторингов доклад за 2016 г.
План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г.
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. област Благоевград
Областна стратегия за регионално развитие 2014-2020
Областна стратегия за интегриране на ромите 2012-2020
Последваща оценка на Областната стратегия за развитие 2007-2013
Областна стратегия за регионално развитие 2005-2015