РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Стратегии и планове

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

Стратегии

Мисия на Областна администрация Благоевград
Да подпомага провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез оптимално съчетаване на националните и местните интереси.

Визия на Областна администрация Благоевград
Утвърждаване на съвременна и прозрачна администрация, която да работи за хората с една цел: уважението, закрилата и гарантирането на правата на отделния гражданин, неговото благосъстояние и социална сигурност.