РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

ОБЩИНА СТРУМЯНИ – МАЛКА, НЕПОЗНАТА, НО – С ВЪЗМОЖНОСТИ

Местоположение

Община Струмяни /366 кв. км; 6564 ж./ обхваща части от поречието на Средна Струма, западните склонове на Пирин и   източните склонове на Малешевска планина. В състава и влизат 21 населени места. От тях единствено с. Илинденци е разположено в пазвите на Пирин. Граничи с общините Кресна, Сандански, Банско, Петрич и с  община Берово /Р. Македония/. Релефът на сравнително малката и територия е много разнообразен, преобладаващо планински, който се характеризира с живописни скали с над 30 пещери. През територията на общината текат реките Струма, Лебница, Цапаревска, Седелска, Шашка и Злинска. Горският фонд е богат. В обхвата на общината са част от Национален парк “Пирин” и резерватът “Соколата” в Малешевската планина, в който се опазва вековна /250 г./ първична висикостеблена гора от благун и характерната за района на Малешевска планина флора и фауна. Климатът е преходносредиземноморски, във високите части на планините – планински.
Природно-географските условия в общината са благоприятни за отглеждане на топлолюбиви култури, като тютюн, овощия, лозя и всички видове ранни и средноранни зеленчуци, характерни за нашата страна. Меката зима позволява отглеждането на смокиня, нар, бадем, маслини и др.


Икономика

Административен, стопански и културен център на общината е село Струмяни. Разположено е в северната част на Санданската котловина, на левия бряг на р. Струма. Намира се на 12 км северозападно от град Сандански, край международния път Е-79. Проектираната автомагистрала “Струма”, част от Еврокоридор №4, също минава през общината. Село Струмяни  има гара на международната железопътна линия Видин – София – Кулата – Солун – Атина.
Международният път Е-79 благоприятства развитието на търговията и услугите и др. сектори на икономиката. На територията на общината са открити четири бензиностанции, две газстанции, два хотелски комплекса – “Карелия” и “Тесалоники”, голям брой ресторанти и заведения за хранене, шивашки цехове.
Принос за икономическото развитие имат и полезните изкопаеми. Край с. Палат е открито най-голямото находище на флуорит на Балканите. Сериозни са и залежите на мрамор в землището на с. Илинденци. Добивът и  преработката му се осъществяват от няколко големи и по-малки фирми – “Илинденци мрамор” ЕАД, “Булар” АД, “Черкезов” ООД, “Крисмар” ООД и др. В общината има и  значителни запаси от варовик и гранит.
Двете планини с богат растителен и животински свят, с живописни скали, с високопланински езера и пасища предлагат изобилие от възможности и са сериозна предпоставка за развитие на туризма и курортното дело.
Интерес за чуждестранните инвеститори могат да представляват дейности, свързани със земеделието, с добива на флуорит и мрамор, шивашката дейност, туризмът и мн. др. С цел привличане на инвестиции Общинското ръководство е готово да окаже всякаква подкрепа на заинтересованите лица.


Туризъм и забележителности

На територията на община Струмяни има редица забележителности – археологически обекти от тракийския период, ранното и късното средновековие и от Възраждането. По-голямата част от църковните храмове в селата и много къщи носят характерните белези на  възрожденския архитектурен и художествен стил. Три от тях и част от къщите са обявени за  паметници на културата – църквата  “Св. Димитър” – в село Палат; църквата “Св. Богородица” – в село Велюшец и църквата “Св. Атанасий” в Горна Рибница. От 2002 г. в Струмяни е открит исторически музей с  богата експозиция.
Общината е домакин на Национален фестивал с международно участие “Зурна фест” и на две международни прояви – Международен скулптурен симпозиум, който се провежда в село Илинденци и Международен фолклорен фестивал “Малешево пее и танцува”. Продукт на  симпозиума е  скулптурната композиция на открития хълм, югоизточно от Илинденци, функционална и красива като заобикалящата я  природа от скали и хълмове. И трите прояви имат потенциал да насърчат развитието на  художествените занаяти и туризма в общината.
Богата история, запазена природа, съчетание от безброй природни забележителности, множество църкви и къщи – паметници на културата, трудолюбиво и гостоприемно население – един свят на традиции и автентичен фолклор, който изкушава да се докоснеш до него, за да се заредиш с енергия. Един свят отворен за инициативи и добри взаимоотношения. Това е  община Струмяни.

 

Strumjani 
Контакти:
2825 с. Струмяни
пл. “7-ми Април” №1
тел. 07434/ 31 08, факс 07434/31 05,
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.strumyani.org