РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Състав и дейност на Областния съвет по здравеопазване

Със Заповед № ОА-ОМП-212/15.06.2017 г. Областният управител учреди Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Състав:
Председател на съвета е областният управител.
Заместник председател е заместник областен управител.
Секретар на съвета - служител по ОМП.
Членове:   
1.Кмет на община Банско
2. Кмет на община Белица
3. Кмет на община Благоевград
4. Кмет на община Гоце Делчев
5. Кмет на община Гърмен
6. Кмет на община Кресна
7. Кмет на община Петрич
8. Кмет на община Разлог
9. Кмет на община Сандански
10. Кмет на община Сатовча
11. Кмет на община Симитли
12. Кмет на община Струмяни
13. Кмет на община Хаджидимово
14. Кмет на община Якоруда
15. Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, на Областната дирекция на МВР
16. Директор на Териториалната дирекция на ДА „Национална сигурност"
17. Директор на Регионален център за спешна медицинска помощ
18. Командир на военно формирование 26400 – гр. Благоевград
19-33. Представители на общинските съвети на територията на област Благоевград

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия е създаден във връзка с чл. 64а., ал.7 от Закона за защита при бедствия с цел подпомагане на дейностите, провеждани от областния управител по организация и  изпълнението на превантивните мерки за недопускането или намаляването на последствията от бедствия
 
 Основни задачи на Областния съвет за намаляване риска от бедствия

1. Разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия;
2. Координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
3. Разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия;
4. Съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
5. Съгласува общинските планове за защита при бедствия;
6. Прави преглед и изготвя годишен доклад до Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта;
7. Изпълнява указанията и насоките на Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет.
 
Правила на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Правила на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, приети на първо заседание на Съвета на 27 юли 2017 г.

Протоколи                                                                                              

Протокол от проведено редовно заседание на ОСНРБ (27.07.2017 г.)