Областна администрация Благоевград

Протокол от проведен конкурс №3/17.09.2021 г.

Протокол от проведен конкурс за длъжността главен експерт в дирекция АКРРДС по обявление, съдържащо се в заповед №ОА-ЧР-208/19.08.2021 г.

Виж Протокол