Областна администрация Благоевград

Консултации при областния управител за определяне на РИК - Благоевград за изборите на 14 ноември 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от Николай Шушков – Областен управител на област Благоевград, относно провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград, за произвеждане на избори, насрочени на 14 ноември 2021 година
Във връзка с насрочената консултация за състав на РИК Благоевград на 19.09.2021 г. (неделя) от 11:00 часа в сградата на Областна администрация на област Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала) е необходимо участниците в консултациите да съобразят участието си и предложенията, които ще направят за състав на РИК с Решение № 539-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК.


Приложения:
1. Решение № 539-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК;
2. Приложение № 1-ПВР/НС от изборните книжа (утвърдено с Решение № 538-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК).

 

НИКОЛАЙ ШУШКОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград