Областна администрация Благоевград

Областна администрация Благоевград ще използва Системата за сигурно електронно връчване за получаване на съобщения по дела

Областна администрация Благоевград ще използва Системата за сигурно електронно връчване за получаване на съобщения по дела, съгласно чл.52, ал.2, във връзка с чл.38, ал.2, т.2 от ГПК.
Областна администрация Благоевград е регистриран потребител на Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Достъпът до ССЕВ може да се осъществява от граждани; юридически лица; администрации; лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги, чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/ .