Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Биографии

Биографични справки

 

Антоанета Аспарухова Янчева - Заместник областен управител

 

Назначение: Заповед КВ-328 от 10.05.2017 г. на министър-председателя

Дата на раждане:
30.01.1972 г.

Образование:

Магистър „Право“ , Югозападен университет "Неофит Рилски"

Кариера:
от 20014 г. - адвокат на свободна практика, вписан в Адвокатска колегия - Кюстендил;
консултант към "ФИНИС" ООД; консултант и съдружник в "КЪМПАНИС ХАУС" ООД.
2002-2004 г. - юрисконсулт в Държавно горско стопанство - гр. Кресна
2000-2001 г. - юрисконсулт в "ИВАРАД" ЕООД - Благоевград

Езици:
  Френски език;
  Руски език.