Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Съвети и комисии
Съвети и Комисии

Областни съвети

Наименование 
 
Председател 
 
 Областен съвет за  развитие  Областен управител
 Областен експертен съвет по устройство на територията  Областен управител
 Областен съвет за устойчиво енергийно развитие   Областен управител
 Областен обществен съвет за превенция и
 противодействие на корупцията
 Областен управител
 Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  Областен управител
 Областен съвет за тристранно сътрудничество                                       Областен управител
 Областен съвет по сигурността  Областен управител
 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 Областен управител
 Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата    Областен управител
Обществен съвет към областния управител  Областен управител

 

 

Областни комисии

СФОРМИРАНИ ОБЛАСТНИ КОМИСИИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С  АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР – гр. БЛАГОЕВГРАД

Наименование 
 
Председател 
 
Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми  още...  Областен управител
Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград още...  Областен управител
Постоянна комисия за поддържане проводимостта на речните русла на реките на територията на Област Благоевград  Заместник областен управител
Комисия по заетост още...  Областен управител
 
Областна комисия "Военни паметници"   още...  Областен управител
Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб още...  Заместник областен управител
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата за Област Благоевград още ...  Областен управител
Областна комисия по обществен ред и сигурност за област с административен център Благоевград още ... Областен управител
Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури още ...
 Заместник областен управител
         


Страница 1 от 2