Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Съвети и комисии Състав и дейност Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище и е създадена на основание чл.9. (2) от Закона за насърчаване на заетостта, чл.5 и чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
При осъществяване на дейността си Постоянната комисията по заетост се съобразява с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.
Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта при ОСР
 
Състав:
Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград
 
Зам.-председател: Заместник областен управител на област с административен център Благоевград
 
Секретар: Станислава Поповска – Директор Регионална служба по заетостта - Благоевград
 
Членове:
1. Миглена Бачева – главен експерт, дирекция АКРРДС при Областна администрация Благоевград
2. Директор на Регионална дирекция Социално подпомагане
3. Изпълнителен директор на СЮЗО
4. Председател на Търговско-промишлена палата - Благоевград
5. Представител на РИО на МОН
6. Председател на РС на КНСБ - Благоевград
7. Председател на КТ „Подкрепа“
8. Директор на Дирекция „Областна инспекция по труда” - Благоевград
9. Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Благоевград
10. Представител на Сдружение на сладкарите и хлебопроизводителите
 
За информация
Предоставяне на комплексен инструментариум от методологии и матрици, за разработване на местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица /2016 – 2018 за общините от област Благоевград

1. Пакет методологии, подпомагащи местните администрации при изготвяне на местни Планове за превенция и намаляване на младежката безработица
2. Пакет от универсални логически матрици, подпомагащи местните администрации при изготвяне на местни Планове за превенция и намаляване на младежката безработица
3. Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица (2016-2018)
  
Протоколи на комисията
2017 годинаpdf.gif - 167 bytes
Протокол № 93 от 23.12.2016 г.
Протокол № 92 от 23.12.2016 г.

Протокол № 91 от 20.12.2016 г.

Протокол №90 от 26.09.2016 г.
Протокол № 89 от 16.09.2016 г.
Протокол № 88-2 от 13.06.2016 г.
Протокол № 88-1 от 08.06.2016 г.
Протокол № 87 от 27.01.2016 г.

2015 година
pdf.gif - 167 bytes
Протокол № 86 от 03.06.2015 г.
Протокол № 85 от 27.01.2015 г.

2014 годинаpdf.gif - 167 bytes
Протокол № 84 от 29.10.2014 г.
Протокол № 83 от 03.04.2014 г.
Протокол № 82 от 28.01.2014 г.

2013 годинаpdf.gif - 167 bytes
Протокол № 81 от 06.12.2013 г.
Протокол № 80 от 28.10.2013 г.
Протокол № 79 от 07.05.2013 г.
Протокол № 78 от 31.01.2013 г.

2012 годинаpdf.gif - 167 bytes
Протокол № 77 от 10.12.2012 г.
Протокол № 76 от 04.10.2012 г.
Протокол № 75 от 27.01.2012 г.