Република България
  • English (United Kingdom)
Отчети
   Показване на № 
1 Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2016 г.
2 Отчет на административен контрол върху решенията на ОбС за първо полугодие на 2016 г.
3 Отчет за дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 2015
4 Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта за 2015 г.
5 Годишен отчет на върнатите и оспорени решения на общинските съвети за 2015
6 Отчет за изпълнението на целите за 2015 г.
7 Въведени антикорупционни мерки в териториалните звена
8 Справка на върнати и оспорени решения на общинските съвети за м. април 2015 г.
9 Справка на върнати и оспорени решения на общинските съвети за м. май 2015 г.
10 Отчет за изпълнението на целите за 2014 г.
 
Страница 1 от 3