Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Обяви Заповед ОА-РР-219 от 20.06.2017 г. за одобряване на ПУП-ПП за обект "Електронна оптична съобщителна мрежа..."

Заповед ОА-РР-219 от 20.06.2017 г. за одобряване на ПУП-ПП за обект "Електронна оптична съобщителна мрежа..."

 Заповед ОА-РР-219 от 20.06.2017 г. за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Електронна оптична съобщителна мрежа на "ВАЙТЪЛ-И" ЕООД“ преминаващ през землището на с. Вълково, община Сандански и землищата на с. Палат, с. Драката и с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“.
Заповед № ОА-РР-219 от 20.06.2017 г.