Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Кариери Протокол на комисията от заседание във връзка с провеждането на конкурс за главен експерт чрез тест

Протокол на комисията от заседание във връзка с провеждането на конкурс за главен експерт чрез тест

 Протокол от заседание на комисията , назначена със Заповед № ОА-ЧР-250/17.09.2018 г. за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция АКРРДС.

Протокол от проведения конкурс № 2
 

Защита на личните данни