Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Кариери Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжност "Главен експерт"

Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжност "Главен експерт"

 Заповед на областния управител за прекратяване на обявения със Заповед № ОА-ЧР-231/04.09.2018 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "главен експерт" в дирекция АКРРДС.
Заповед ОА-ЧР-273/03.10.2018 г.
 

Защита на личните данни