Република България
  • English (United Kingdom)

Декларации за конфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Благоевград
Политически кабинет
 Областен управител
 Бисер Михайлов
Подадена пред Министерския съвет
 Заместник областен управител
 Антоанета Янчева
Подадена пред Министерския съвет
 Заместник областен управител
 Иван Стоянов
Подадена пред Министерския съвет
 Главен секретар
 Ася Велкова
 чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2- ; чл. 12 т. 4 ; чл. 12 т. 4
Администрация
 
   
Обща администрация
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 
 
 
 Главен счетоводител  Александър Динчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Росица Каменарска
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - ; чл. 12 т. 4  чл. 12 т. 4 
 Юрисконсулт
 София Костова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт  Стоян Терзийски чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист
 Снегинка Бенгюзова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист  Магдалена Кирова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист  Роза Филипова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши специалист  Ана Вангелова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист  Спаска Величкова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Юрисконсулт  Евелина Николова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист  Ана Жарова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС
 инж. Стилияна Ерделска
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Ивайло Василев
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 инж. Георги Пасков
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Наталия Гошева
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Екатерина Ръткова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  Миглена Бачева чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Димитър Стоицов
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  Красимира Крумова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт
 Васил Рашков
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 
 
 
 Старши експерт  Благовеска Александрова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт  Мирослав Стойчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
  Младши експерт  Силвия Георгиева чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 -  
 Младши експерт  Венчо Олев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Силвия Алексова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист
 Цветелина Цонкова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист
 Искра Христова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 

Забележка:
Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
 
Последна промяна от Сряда, 28 Март 2018г. 13:33ч.