Република България
  • English (United Kingdom)

Декларации за конфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИИ
 по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
от служителите на Областна администрация Благоевград

Политически кабинет
 Областен управител
 Бисер Михайлов
Подадена пред Министерския съвет
 Заместник областен управител
 Антоанета Янчева
Подадена пред Министерския съвет
 Заместник областен управител
 Иван Стоянов
Подадена пред Министерския съвет
 Главен секретар
 Ася Велкова
 чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2- ; чл. 12 т. 4 ; чл. 12 т. 4
Администрация
Обща администрация
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 
 
 по Закона за продотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 Главен счетоводител  Александър Динчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Росица Каменарска
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - ; чл. 12 т. 4  чл. 12 т. 4 
 Юрисконсулт
 София Костова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт  Стоян Терзийски чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист
 Снегинка Бенгюзова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист  Магдалена Кирова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист  Роза Филипова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши специалист  Ана Вангелова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист  Спаска Величкова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Юрисконсулт  Евелина Николова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист  Ана Жарова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Мартин Бориков  
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС
 инж. Стилияна Ерделска
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Ивайло Василев
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 инж. Георги Пасков
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Наталия Гошева
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Екатерина Ръткова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  Миглена Бачева чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Димитър Стоицов
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  Красимира Крумова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт
 Васил Рашков
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист
 Искра Христова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 -  
 Старши експерт  Благовеска Александрова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт  Мирослав Стойчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист Цветелина Цонкова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Венчо Олев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Силвия Алексова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 
 
 
 
 
 

Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 
 
Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 ал. 1, т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ   
 Главен счетоводител  Александър Динчев Б-112-5/05.06.2018; Б-112-5(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Главен експерт
 Росица Каменарска
Б-33-5/05.06.2018; Б-33-5(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Юрисконсулт
 София Костова
Б-86-4/06.06.2018; Б-86-4(1)/06.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Старши експерт  Стоян Терзийски Б-124-8/05.06.2018; Б-124-8(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Главен специалист
 Снегинка Бенгюзова
Б-11-9/05.06.2018; Б-11-9(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Главен специалист  Магдалена Кирова Б-126-5/05.06.2018; Б-126-5(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Старши специалист  Роза Филипова Б-34-5/06.06.2018; Б-34-5(1)/06.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Младши специалист  Ана Вангелова Б-170-4/08.06.2018; Б-170-4(1)/08.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Старши специалист  Спаска Величкова Б-164-5/05.06.2018; Б-164-5(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Юрисконсулт  Евелина Николова Б-166-12/05.06.2018; Б-166-12(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Главен специалист  Ана Жарова Б-208-11/05.06.2018; Б-208-11(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Младши експерт  Мартин Бориков  ал. 1, т. 1 ; Б-209-4/05.06.2018; Б-209-4(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС
 инж. Стилияна Ерделска
ал.1, т.1 ; по т. 1 и 2 - подадени пред Комисията
 
 Главен експерт
 Ивайло Василев
Б-23-11/05.06.2018; Б-23-11(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Главен експерт
 инж. Георги Пасков
Б-24-5/05.06.2018; Б-24-5(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова Б-106-5/05.06.2018; Б-106-5(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Главен експерт
 Наталия Гошева
Б-05-6/05.06.2018; Б-05-6(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Главен експерт
 Екатерина Ръткова
Б-29-3/08.06.2018; Б-29-3(1)/08.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Главен експерт  Миглена Бачева Б-123-7/08.06.2018; Б-123-7(1)/08.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Главен експерт
 Димитър Стоицов
Б-30-6/05.06.2018; Б-30-6(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Главен експерт  Красимира Крумова Б-47-8/08.06.2018; Б-47-8(1)/08.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Старши експерт
 Васил Рашков
Б-116-8/05.06.2018; Б-116-8(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Старши специалист
 Искра Христова
Б-74-7/06.06.2018; Б-74-7(1)/06.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 
 Старши експерт  Благовеска Александрова Б-115-5/05.06.2018; Б-115-5(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Старши експерт  Мирослав Стойчев Б-128-10/05.06.2018; Б-128-10(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Главен специалист Цветелина Мунтова Б-100-3/07.06.2018; Б-100-3(1)/07.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Младши експерт  Венчо Олев Б-206-8/05.06.2018; Б-206-8(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2  
 Младши експерт  Силвия Алексова ал. 1, т. 1 ; Б-212-4/05.06.2018; Б-212-4(1)/05.06.2018 т.Б-212-4(2)/05.06.2018 т. 2 - част 1  
 Младши експерт
 Силвия Георгиева 
Б-171-7/06.06.2018 т. ; Б-171-7(1)/06.06.2018 т. ; 94С-00-82/27.06.2018; 94С-00-82(1)/27.06.2018
 
 Главен експерт
 Марио Харизанов 
ал. 1, т. 1 - 94М-00-103/03.09.2018  
 
Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
 
Последна промяна от Сряда, 05 Септември 2018г. 08:10ч.