Република България
  • English (United Kingdom)

Декларации за конфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Благоевград
Политически кабинет
 Областен управител
 Бисер Михайлов
Подадена пред Министерския съвет
 Заместник областен управител
 Анна Бистричка
Подадена пред Министерския съвет
 Заместник областен управител
 Асим Адемов
Подадена пред Министерския съвет
 Главен секретар
 Ася Велкова
 чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2- ; чл. 12 т. 4 ; чл. 12 т. 4
Администрация
 
   
Обща администрация
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 
 
 
 Главен счетоводител  Александър Динчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Росица Каменарска
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - ; чл. 12 т. 4 
 Юрисконсулт
 София Костова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт  Стоян Терзийски чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Савина Гюрова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист
 Снегинка Бенгюзова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист  Магдалена Кирова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист  Роза Филипова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши специалист  Ана Вангелова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Нина Найденова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Юрисконсулт  Евелина Николова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист Мирослава Ибишева чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС
 инж. Стилияна Ерделска
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Ивайло Василев
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 инж. Георги Пасков
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Наталия Гошева
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Екатерина Ръткова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  Миглена Бачева чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Димитър Стоицов
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Мартин Терзийски
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт  Красимира Крумова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт
 Васил Рашков
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт
 Емил Тодоров
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Благовеска Александрова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Мирослав Стойчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Александър Стойчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Силвия Георгиева чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист
 Цветелина Цонкова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 

Забележка:
Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
 
Последна промяна от Понеделник, 24 Април 2017г. 13:30ч.