Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От региона Осма Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация

Осма Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация

Заместник областният управител Асим Адемов участва в откриването на осмата Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, която се провежда от днес до 14 май в Университетски център „Бачиново“, Благоевград. Срещата е сред най-важните форуми, които Институтът по публична администрация организира всяка година. По време на форум ще бъдат обсъдени въпроси на политиката по управление на човешките ресурси, тенденции в развитието на човешкия капитал, съвременни анализи и практики на учене, ангажиране и развитие на служителите.
Приветствам организаторите на срещата от Института по публична администрация и благодаря на целия екип за отличното ниво и съвременните практики на обученията, които винаги предоставят. Несъмнено е влиянието на качественото обучение върху успешната професионална подготовка, затова е необходимо да се акцентира върху професионалното обучение и обучението през целия живот. Знанието, интелектът и качеството на човешките ресурси отдавна са се превърнали в решаващи сили за просперитета не само на всяка институция, но и на всяка нация. Нашето богатство и богатството на идните поколения зависи именно и главно от фактора човешки капитал. Формирането на човешкия капитал е приоритетна задача, още повече че другите производствени фактори, особено паричният капитал, няма да произведат почти нищо без намесата на адекватен, човешки капитал“, заяви г-н Адемов и пожела на участниците успешна и ползотворна работа.
В програмата на форума са включени още практически аспекти на обучението по „Управление на човешките ресурси“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Правно-исторически факултет, тенденции в развитието на човешкия капитал, електронните обучения в ИПА и др.