Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От региона Комисията по заетост оценени заявките от работодателите за предоставяне на безвъзмездна помощ от ОПРЧР 2014-2020

Комисията по заетост оценени заявките от работодателите за предоставяне на безвъзмездна помощ от ОПРЧР 2014-2020

Областният управител Бисер Михайлов проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
На заседанието бяха разгледани и оценени заявките от работодатели от Комисията по заетост за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Схемата „Обучение и заетост“ е процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се съфинансира от Европейския социален фонд на ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
„В първия етап на схемата „Обучение и заетост“ е осигурен бюджет от 30 милиона лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години. Средствата ще бъдат разпределени по квотен принцип между 28-те области на страната до изчерпване на финансовия ресурс“, поясни Областният управител, като подчерта, че за програмата е много важно да бъде спазено категоричното изискване, а именно максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на един работодател, е шест.
За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период от 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин.
 
Програмата е насочена към 3 приоритетни групи: с основно или по-ниско образование, продължително безработни с регистрация в Бюрото по труда, както и безработни лица на възраст над 54 години.
Г-н Михайлов посочи, че в периода от 16 до 20 май 2016 година за страната са подадени над 6200 заявки за разкриване на над 19 500 свободни работни места по програмата, съответно за област Благоевград са подадени 659 заявки, за 2290 работни места.
До 16 юни Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие разглеждат и класират заявките от работодателите, кандидатстващи по схемата. Резултатите от класирането ще бъдат обявени след като приключи работата на комисиите в областните градове.