Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От региона
От региона

Откриване на завършен пътен участък от АМ "Струма" ЛОТ 4 Сандански - Кулата

Областният управител на област Благоевград – Бисер Михайлов и  председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" - инж. Лазар Лазаров откриха днес готовия и напълно завършен пътен участък ЛОТ 4 Сандански - Кулата от автомагистрала „Струма". Г-н Михайлов отправи своите благодарности към Правителството, за успешното реализиране на този мащабен и значим за страната и региона проект, към изпълнителите - за завършването на участъка в определените срокове, и не на последно място към местното население за проявеното търпение.

Дължината на готовия участък Сандански-Кулата е 14,7 км. Автомагистрала „Струма“ в частта на област Благоевград има важно икономическо значение за района, защото по долината на р. Струма има шест града с общо население 139 120 жители, което представлява 72% от градското население в областта. Трасето на ЛОТ 4 преминава през териториите на общините Сандански и Петрич и по тази отсечка се осъществява и пътният трафик за Гърция. Изграждането на завършения към момента участък ще допринесе за по-динамично развитие на района, тъй като важното икономическо значение на този инфраструктурен проект е обусловено от стратегическото място на областта, на чиято територия е транспортният международен коридор.
Областният управител пожела безаварийно шофиране на всички, които ще ползват новата пътна отсечка и все повече възможности за реализиране на проекти, които да допринесат за благосъстоянието на жителите в областта и страната.
 

Становище на МРРБ относно обстановката в кв. "Кремиковци", община Гърмен

По повод засиления интерес за обстановката в кв. „Кремиковци“, община Гърмен, Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразява становище, което е публикувано на официалния сайт на Министерството.
Предоставяме линк към публикацията:
http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=7227

The official position of the Ministry of Regional Development and Public Works in Bulgaria concerning the case in Gurmen municipality.
You may also find the information on the official website of the Ministry:
 

Приключиха проверките за гражданската регистрация

Успешно приключиха проверките на комисиите за гражданската регистрация в област Благоевград. В състава на комисиите се включиха представители на Областна администрация Благоевград, служители на общинските администрации от 14-те общини в областта, представители на полицията и на служба ГРАО. Целта на проверките бе да се проверят адресните регистрации за периода от 1 юли 2014г. – 30 април 2015 г., по отношение на тяхната законосъобразност. Това обстоятелство произтича от Закона за гражданската регистрация.
От представените протоколи пред Областния управител е констатирано, че на територията на община Благоевград има подадени най-много адресни карти за настоящ адрес и заявления за постоянен адрес – общо 5415 бр. Тя е следвана от община Петрич, в която са подадени общо 2065 адресни карти и заявления. Най-малко са подадените заявления и адресни карти на територията на община Белица - само 193 бр.
По време на проверките не са установени нарушения на разпоредбата на закона, съотносими към гражданската регистрация за проверявания период.
 

Среща на представители на ЦИК с местната администрация и медиите

Днес областният управител Бисер Михайлов откри среща, инициирана от представители на Централната избирателна комисия по повод предстоящите избори за общински съветници и кметове. Като част от разяснителната кампания на ЦИК, срещата бе насочена към представители на администрациите от област Благоевград, към регионалните медии и граждани. Срещата бе под мотото „По близко до избирателите“, с цел разясняване на важни моменти, свързани с упражняването на глас в предстоящите избори.
Бяха обсъдени основните проблеми от предходните избори и бяха дадени разяснения как те да не се повтарят и на бъдещите избори. Коментираха се и насоки за проверяване готовността на всяка една община относно техническото оборудване, осигуряване на дежурни служители от общините, навременна подготовка на помещенията за предстоящите избори, избиране на подходящо помещение, в което да се приемат протоколите, подготовка на интернет-страниците на общините, проверка на избирателните списъци, набавяне на допълнителен брой изборни кутии.
Членовете на ЦИК наблегнаха на факта, че Благоевград е университетски център и обясниха по какъв начин ще се извършва гласуването от студенти и ученици, като новото на предстоящите избори е, че няма да се издават удостоверения за гласуване на друго място и ще се гласува само по постоянен и настоящ адрес.
Представителите на ЦИК отправиха своите благодарности към Областния управител за добрата организация на срещата, която бе особено ползотворна както за представители на отделните общини, така и за всички граждани.

 

Областният управител приветства служители на МВР с професионалния им празник

Областният управител Бисер Михайлов присъства на тържественото честване на 136-та годишнина от създаването на МВР и професионалния празник на Министерството на вътрешните работи, организирано от Областна дирекция на МВР – Благоевград.
Общественици и граждани се събраха в двора на Областна дирекция на МВР за да поднесат цветя и отдадат почит на всички служители, загинали при изпълнение на служебните си задължения.
Продължение...
 

Заседание на Регионалния съвет за развитие на 18 и 19 юни

На 18 и 19 юни областният управител Бисер Михайлов ще вземе участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и на Регионалния координационен комитет към Съвета, което ще се проведе в Боровец под председателството на Областния управител на област Перник .
На заседанието ще присъстват представители на отделните министерства, областните управители от Югозападен район за планиране,  кметове на общини, общински съветници, директори на дирекции, представители на асоциации и синдикати. 
Продължение...
 

Област Благоевград е домакин на форум на ученическите съвети от три области

Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов и заместник областният управител Асим Адемов откриха днес Регионална заключителна среща по проект „Насърчаване на участието на децата чрез засилване ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво“. Проектът се изпълнява в партньорство между УНИЦЕФ – България, Държавната агенция за закрила на детето и Фондация „Партньори – България“, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, и е насочен към създаване на благоприятна среда за прилагане и осигуряване не устойчивост на цялостен механизъм за участие на децата на училищно, общинско, областно и национално ниво.
Проектът намира реализация в три области: Благоевград, Сливен и Монтана и включва 17 училищни съвета. На срещата участваха пилотните училищни съвети към 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“, Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“. Те отчетоха своите последни инициативи, част от които са: семинари за детско участие с възрастни, еднодневни обучения за всеки детски съвет и реализирани публични инициативи на съветите. Заслужено децата получиха сертификати и награди за участието им в проекта, и заедно с възрастните очертаха план за развитие на съветите през следващата година.

 

Областният съвет за развитие взе важни решения за бъдещи стратегически проекти

На заседанието на Областния съвет за развитие, което се проведе на 11 и 12 май в гр. Банско, освен приоритетния проект на област Благоевград – извършване на реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж, бяха представени и стратегическите проекти във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма на общините от област Благоевград.
По-важните проекти, с които община Банско ще кандидатства, са свързани с проучване и сондиране на минерални води и изграждане на спортен комплекс на територията на гр. Банско и ски зона Добринище, а очакваните резултати от изпълнението им са увеличаване възможностите за диверсификация на туризма и повишаване на жизнения стандарт на населението на цялата община.
Продължение...
 

Втори ден от откритото редовно заседание на Областния съвет за развитие

На заседанието на Областния съвет за развитие, което се провежда в град Банско на 11 и 12 май, областният управител Бисер Михайлов представи приоритетен  проект за област Благоевград, който да бъде включен за финансиране от Целенасочената инвестиционна програма -  извършването реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж , което е важно от гледна точка на:
- Стратегическото си местоположение ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж, разположен на „Път ІІІ-106 “ на около 20 километра западно от Благоевград, на границата на Република България и Република Македония. Най-близкото кметство на Община Благоевград е с. Логодаж отстоящо на 10 км., източно от граничния пункт;
 - Улесняване на търговските потоци по транс-европейските транспортни коридори ГКПП Станке Лисичково – Гоце Делчев – ГКПП Илинден , ГКПП Станке Лисичково – Кулата, ГКПП Станке Лисичково – София – Видин и ГКПП Станке Лисичково – Калотина;
-  Намаляване на загубите за бизнеса от чакане при преминаване на границата, вследствие намаляване на времето за преминаване на търговските потоци;
-  Присъединяването на Република България към Шенгенското пространство;
- Подобряване условията на труд на служителите на контролно-пропускателния пункт;
- Облекчаване на пропускателния режим и едновременно с това възможност за по-ефективна работа на служителите;
-  и не на последно място – осигуряване на адекватна пропускателна възможност на граничния пункт към македонския пункт Ново село.
Продължение...
 

В Банско бе открито редовното заседание на Областния съвет за развитие

Днес, под ръководството на областния управител Бисер Михайлов, в град Банско се свика редовно заседание на Областния съвет за развитие . Заседанието бе открито в 13 ч. и ще протече при следния дневен ред:
1. Последващи оценки на Общинските планове за развитие 2007 – 2013
2. Възможности за общините в новите  Оперативни програми 2014 – 2020.
3. Предложения за стратегически проекти от общините в област Благоевград, които да бъдат включени към Целенасочената инвестиционна програма в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.
Идеята на програмата са проекти, които не попадат в обсега на действащите оперативни програми, но са приоритетни, необходими и важни по своята същност за всяка отделна община.
4. Информация относно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район на планиране, проведено на 23 април 2015г.
5. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2016 – 2020
6. Разни
Също така, на този съвет ще бъде използвана и възможността да се подпише споразумение за комплексно административно обслужване между Областната администрация Благоевград и 14-те общини.
 


Страница 3 от 4