Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От страната Информация за НП енергийна ефективност

Информация за НП енергийна ефективност

През месец февруари 2015 година стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Според целите на програмата в рамките на 2 години ще бъдат инвестирани 1 милиард лева, държавен финансов ресурс, за да се извършат проучвателни и строително ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност в големи жилищни сгради в цялата страна.
Техническо и финансово администриране на програмата ще се извършва от общинските администрации, на чиято територия се намира сградата, с която се кандидатства по програмата.
Пакетът от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата е разработен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство предоставя актуална информация за гражданите във връзка с Проект BG161РО001-1.2.01-0001  „Енергийно обновяване на българските домове“.
Методически указания и образци за кандидатстване (rar)
Изтегли брошура  
Към сайта на МРРБ