Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Население

Население

Динамика на населението и демографски тенденции

   

Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души ( 01.02.2011 г.). Това прави 4,4% от населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната. Преобладаваща част от населението е в градовете на областта.

 

Съгласно административно-териториалното устройство на страната, в границите на областта се включват 14 общини 96 кметства и 280 населени места. Около 1/5 от населението   е съсредоточено в община Благоевград.
 
Общини
Общо
В градовете
В селата
Благоевград област
324 110
193 115
130 995
Банско
13 088
11 826
1 262
Белица
9 860
3 322
6 538
Благоевград
80 793
74 302
6 491
Гоце Делчев
30 823
18 899
11 924
Гърмен
14 825
-
14 825
Кресна
5 371
3 437
1 934
Петрич
53 326
28 442
24 884
Разлог
20 410
11 829
8 581
Сандански
39 898
26 045
13 853
Сатовча
15 305
-
15 305
Симитли
14 026
6 552
7 474
Струмяни
5 720
-
5 720
Хаджидимово
9 981
2 705
7 276
Якоруда
10 684
5 756
4 928
 
 
       Делът на градското население спрямо общото за областта е 59,5% (193115 души) към 01.02.2011 г.. В областния център живеят 77346 души от градското население. Градовете Банско, Петрич, Сандански, Годе Делчев и Разлог са с население от 10000 до 30000 души. Останалите градове –  Симитли, Якоруда, Кресна, Белица, Хаджидимово са малки (с население под 10000 души). На територията на област Благоевград се намира най-малкият град в страната – гр. Мелник.
 
Разпределение на населението по възрастови групи към 01.02.2011 г. (експресни резултати)
 
Население по общини и пол към 01.03.2001 и към 01.02.2011 година 
 
 
 
            Тенденциите в динамиката на населението на област Благоевград е към намаляване на населението. Изключение от общата тенденция за областта са община Благоевград и община Белица.