Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Биография

Биографична справка

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
 

Назначение: Решение № 99 на Министерския съвет на Р. България
от 8 февруари 2017 г.

Дата на раждане: 28.04.1962 г.

Образование:
Магистър по "Финанси и кредит", Висш икономически институт - София
Магистър „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

Кариера
:

1996 г. - 2017 г.  заместник-кмет Община Гоце Делчев;
1991 г. - 1996 г.  оперативен работник Районно полицейско управление гр. Гоце Делчев
1989 г. - 1991 г.  Директор, Дом на културата - гр.  Гоце Делчев
1986 г. - 1989 г.  Директор, Младежки дом - гр. Гоце Делчев

Чужди езици:
руски, гръцки