Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Проекти Старт на нов проект по ОПАК

Старт на нов проект по ОПАК

На 16.09.2014 г. (вторник) от 11:00 часа в конферентната зала на Областна администрация Благоевград ще се проведе пресконференция по повод старта на нов проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“. Той се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 67 133 лв.
Основната цел на проекта е „Повишаване на професионалната квалификация на служителите от областна администрация Благоевград за по-ефективно и качествено изпълнение на задълженията им“.