Република България
  • English (United Kingdom)

Работно време

Работно време на Центъра за административно обслужване:
от 8:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване.

 С цел да се осигури непрекъсваем режим на работа за потребителите на административни услуги Центърът за административно обслужване работи с граждани от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване, всеки работен ден.