Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Областният управител проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Областният управител проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Днес областният управител Бисер Михайлов проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград. Заседанието протече при следния дневен ред: Статистика за ПТП на територията на ОД на МВР Благоевград; Доклад на общините за работата на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата и плановете им за 2015 г.; Обсъждане и приемане на предложения за мероприятия на територията на областта по повод Третата глобална седмица за пътна безопасност.
На заседанието освен редовните членове присъстваха и ученици от училища в Благоевград, както и представители от Гимназията по икономика, ІІ ОУ, ІІІ ОУ , училища от Гоце Делчев и др.
 Областният управител откри заседанието като акцентира върху невралгичните точки по основните пътища на областта, в следствие на ремонти по пътищата, свлачища и неблагоприятната метеорологична обстановка,  които са предпоставка за пътно транспортни произшествия и насочи вниманието към възможно най-бързото им решаване чрез предприемане на ефективни мерки за намаляване на риска от възникването им.
Представена бе статистика на пътнотранспортните произшествия на територията на ОД на МВР – Благоевград за периода 1 януари 2015г. – 31 март 2015 г. от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР Благоевград – Димо Чобанов,  като за този период пътнотранспортните произшествия са общо 305 и най-честата причина за тях е несъобразената скорост.

На заседанието присъстваха представители от община Благоевград и община Гоце Делчев, които докладваха за работата на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата за 2014 г. и представиха плановете за работа на общинските комисии за 2015 г. Двете общини споделиха свои добри практики, като поставянето на соларни знаци за изостряне вниманието на водачите покрай пешеходните  пътеки, „5 минутките“ в часа на класния ръководител, изграждането на повдигнати пешеходни пътеки и др.
Областният управител Бисер Михайлов ще съдейства за организация на територията на област Благоевград, за отбелязване на Трета глобална международна седмица за  безопасност на движението, която е одобрена с решение на Общото събрание на Организацията на Обединените Нации от 10 април 2014 г. Във връзка с нея ще се проведат  мероприятия на национално и местно равнище в периода от 04-10 май 2015г.
Третата глобална седмица за безопасност на движение по пътищата е посветена на безопасността на децата и в тази връзка ООН разпространи „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която децата изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. Тази декларация е призив за отбелязване на Третата глобална седмица за безопасност на ООН, която ще се проведе под мотото „Спаси живота на децата“.
В рамките на тази седмица ще се реализират мероприятия, насочени към превенцията от пътнотранспортни произшествия.  Ще се организират беседи по училища, колоездачна обиколка в по-големите градове и интерактивни игри за учениците за възпитаване на култура за безопасно движение по пътищата, специализирани полицейски операции за спазване ограниченията на скоростта. Ще продължат инициативите: „Не карай пил, такси вземи и усмивките на децата запази“, „Спри и осигури детето“.
Основна цел на мероприятията ще бъде намаляването на жертвите от пътнотранспортните произшествия и да се даде допълнителен тласък за постигане целите на „Десетилетието за активни действия по безопасност на движение по пътищата 2011-2020 г.“, за да бъдат спасени 5 000 000 човешки живота в световен мащаб.
Областният управител закри заседанието и изрази благодарност към участниците за активното им включване по този изключително важен за страната и областта проблем – безопасността на движение по пътищата.