Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Работна среща при областния управител във връзка със стартирането и изпълнението на голям инвестиционен проект

Работна среща при областния управител във връзка със стартирането и изпълнението на голям инвестиционен проект

Днес при Областния управител на област Благоевград се проведе работна среща във връзка със стартирането и изпълнението на голям инвестиционен проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна.
Проектът ще включва извършване на инвестиции в 28 Центъра за спешна медицинска помощ, 170 филиала на центровете за спешна медицинска помощ и 34 спешни отделения. В изпълнение на дейностите ще бъдат изградени нови филиали за спешна помощ, съгласно изискванията на медицинския стандарт.
На днешната работна среща Областният управител и директорът на ЦСМП  Благоевград - д-р Красимир Михайлов обсъдиха с представителите на 10 общини от благоевградска област, възможностите за изграждане и оборудване на изцяло нови филиали за спешна медицинска помощ на територията на съответните общини. Общините поискаха Областният управител да назначи междуведомствена комисия, която в следващата седмица да посети терените, предложени от 10-те общини за изграждане на филиалите за спешна помощ. Кметовете и техните представители подкрепиха участието в проекта и изразиха готовност да участват с подходящи терени, на които ще бъдат изградени нови, модерни спешни центрове, покриващи най-новите европейски стандарти и осигуряващи качествени медицински услуги.
Областният управител г-н Бисер Михайлов ще координира работата на общините, за да може в най-кратък срок да започне изпълнението на проекта и хората да получат навременни, качествени и достъпни спешни медицински услуги.