Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Профил на купувача Протоколи Предложение във връзка с ОП чрез публична покана 06-03-3/2015

Предложение във връзка с ОП чрез публична покана 06-03-3/2015

Предложение във връзка с публична покана с предмет „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Кулата общ. Петрич; ГКПП Златарево, общ. Петрич; ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград“  до класирания на второ място участник по обособени позиции № 1 и № 2  за сключване на договор:
Писмо № 06-03-4 от 16.02.2015 г.