Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Процедури
Процедури
 
   Показване на № 
1 Обява за обществена поръчка "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства“ Сряда, 18 Април 2018г.
2 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Упражняване на инвеститорски контрол" Понеделник, 12 Февруари 2018г.
3 Обява за събиране на оферти за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор Петък, 02 Февруари 2018г.
4 Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“ Сряда, 24 Януари 2018г.
5 Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ Петък, 22 Декември 2017г.
6 Процедура по PRAG - Извършване на ремонтни дейности в сградата на ОА Благоевград Четвъртък, 03 Август 2017г.
7 Обществена поръчка чрез публична покана Петък, 23 Януари 2015г.
8 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка Петък, 05 Септември 2014г.