Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Процедури Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“

Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“

9072434 - преписка в АОП
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“. Виж тук

Документация

Документация за участие - сканирана  изтегли

Документация за участие - doc формат  изтегли


Отговори на отправени въпроси

Отговор на отправени въпроси по процедурата, рагистрация с вх. № 06-11-2(1)/25.01.2018 г. виж отговор (изх. № 06-11-2(3)/25.01.2018 г.