Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Процедури Обява за обществена поръчка "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства“

Обява за обществена поръчка "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства“

9075048- преписка в АОП
Обява с предмет на поръчката: 
"Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства 2 бр. за нуждите на Областна администрация Благоевград.“ Във връзка с изпълнението на проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014–2020 мерки за предотвратяване на наводнения. 
 
Документация
 
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (сканирана) - тук 
Документация за участие - сканирана изтегли 
Документация за участие и приложения - doc формат :
  • Документация изтегли
  • Приложения изтегли
  • Технически изисквания изтегли  
  • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 9075398 (АОП)
    Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти тук
    Договор РР-24 от 29 май 2018 г. към публикацията