Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Договори Договор Д/Р-РР-8 2018 г.

Договор Д/Р-РР-8 2018 г.

 
Номер на договора Д/Р-РР-8
Предмет на договора Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания към строежите в РБългария съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект във връзка с изпълнение на проект "Защита от наводнения"
Дата на договора 20.03.2018 г.
Статус Възложен
процедура  към публикацията
Документи Договор РР-8/20.03.2018 г. 
Приложения към договора
Плащания  към плащания