Република България
  • English (United Kingdom)
Начало РСР на ЮЗР Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 20-22.04.2016 г.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 20-22.04.2016 г.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 20-22.04.2016 г. в Паничище:
  • Протокол от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 20-22.04.2016 г. в Паничище. тук