Република България
  • English (United Kingdom)
Начало РСР на ЮЗР Предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

Предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

Регионалният съвет за развитие на Югозападен район /ЮЗР/ ще проведе заседание в периода 8-9 септември 2016 година, в община Разлог, под председателството на Областния управител на област Благоевград Бисер Михайлов.
По време на заседанието ще бъдат обсъдени възможностите Регионалният съвет за развитие на Югозападен район да издава становища относно значимостта на общински проекти при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ.
Ще бъде представен проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл.7 б-г от Закона за регионално развитие.
Членовете на съвета ще бъдат запознати и с актуалните промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита, както и с държавните образователни стандарти, съгласно новия Закон за предучилищното и училищно образование.
Ще бъде осъден и приет проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за 2017 г.
Участие в заседанието ще вземат представители на Национален център за териториално развитие ЕАД, на Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката и Министерство на околната среда и водите.