Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Процедури по ЗЛД
Лични данни

Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни и Политиката за качество и информационна сигурност по международния стандарт ISO 27001:2013 при събирането и обработването на личните данни, във връзка с изпълнение на правомощията на областния управител. 
Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни във връзка с дейностите по обработване. 

 от Политиката за защита на личните данни на Ръководството на Областна администрация Благоевград

1 Съобщение за поверителност на личните данни
2 Вътрешни правила за защита на личните данни в Областна администрация Благоевград