Областна администрация Благоевград

Структура и функции
Седалище

Седалище и адрес на Областна администрация – Благоевград
Пощенски код – 2700,
гр. Благоевград, площад „Георги Измирлиев” № 9;
Интернет страница на администрацията – www.bl.government.bg
E-mail, предназначен за въпроси – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
Телефони на администрацията, включително и такъв за консултации, свързани с административното обслужване:
    (073) 88 14 01; 88 14 06 – централи;
    (073) 82 70 11 – телефон за консултации, свързани с административното обслужване;
    0800 11 073 – зелен телефон за сигнали и предложения (безплатен за гражданите);
БУЛСТАТ – 101146105;
Работно време на администрацията:
от 8:30 ч. до 17:30 ч. с обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч.
Центърът за обслужване на граждани работи без прекъсване от 12:00 до 13:00 ч. 

 
Структура

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.
Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите – сектори.