Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Нормативна база

Нормативна уредба за работа на Асоциацията по ВиК


Закон за водите

Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Разпределение на процентно съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на ВиК ЕООД, гр. Благоевград, прието на общото събрание на Асоциацията по ВиК на 23.02.2015 г.
Членове на асоциацията
% съотношение на гласовете в Асоциацията на ВиК
Държавно участие
35%
Банско
3,81%
Белица
2,89%
Благоевград
22,51%
Гоце Делчев
9,08%
Гърмен
4,35%
Разлог
5,99%
Сатовча
4,49%
Симитли
4,15%
Струмяни
1,68%
Хаджидимово
2,93%
Якоруда
3,12%