REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Classifieds

Областна администрация Благоевград ще използва Системата за сигурно електронно връчване за получаване на съобщения по дела

Областна администрация Благоевград ще използва Системата за сигурно електронно връчване за получаване на съобщения по дела, съгласно чл.52, ал.2, във връзка с чл.38, ал.2, т.2 от ГПК.
Областна администрация Благоевград е регистриран потребител на Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Достъпът до ССЕВ може да се осъществява от граждани; юридически лица; администрации; лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги, чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/ .