РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Биографични справки

Антоанета Аспарухова Янчева - Заместник областен управител

antyancheva 17

Назначение: Заповед КВ-328 от 10.05.2017 г. на министър-председателя

Дата на раждане:
30.01.1972 г.

Образование:
Магистър „Право“ , Югозападен университет "Неофит Рилски"

Кариера:
от 2014 г. - адвокат на свободна практика, вписан в Адвокатска колегия - Кюстендил;
консултант към "ФИНИС" ООД; консултант и съдружник в "КЪМПАНИС ХАУС" ООД.
2002-2004 г. - юрисконсулт в Държавно горско стопанство - гр. Кресна
2000-2001 г. - юрисконсулт в "ИВАРАД" ЕООД - Благоевград

Езици:
  Френски език;
  Руски език.

 Иван Йорданов Стоянов - Заместник областен управител

istoyanov2017

Назначение: Заповед КВ-412 от 30.05.2017 г. на министър-председателя

Дата на раждане:
12.08.1969 г. Благоевград

Образование:
Магистър специалност „История“ , Югозападен университет "Неофит Рилски"

Кариера:
2009 - 2012 г. - Учител ПТГ "Ичко Бойчев" Благоевград;
1995-2008 г. - "Държавен архив" - Благоевград

Езици:
  Руски език.